Wiadomo¶ci ¦więtokrzyskie
Kategoria: Wszystkie | Temat tygodnia | Aktualności | Ostrowiec | Powiat ostrowiecki | Powiat opatowski | Wywiad | Oświata i kultura | Relacje i reportaże | Sport | Felieton
Wyniki są rewelacyjne
Inwestycje w oświatę przynoszą efekty
Wskaźniki zdawalności są najwyższe w województwie świętokrzyskim- mówi starosta Waldemar M. Paluch.
Oświata ponadgimnazjalna to jeden z priorytetów władz powiatu ostrowieckiego. Inwestycje w bazę lokalową, wyposażenie, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i zachęty dla uczniów przynoszą wymierne efekty. Zdawalność matur jest od kilku już lat najwyższa w województwie świętokrzyskim, a dzięki zaangażowaniu kadry do szkół w ostatnim okresie pozyskano 5 mln złotych.

Jednym z najważniejszych działów powstałego w 1999 roku samorządu powiatowego była oświata. Do tej pory szkoły ponadgimnazjalne, które przejął powiat, były zarządzane przez kuratora oświaty. Przez lata popadały w zubożenie. Nie było prowadzonych remontów, nie kupowano pomocy naukowych. Jedyne pieniądze, jakie dostawali dyrektorzy, to praktycznie na wynagrodzenia. Reforma administracyjna, która została wprowadzona, spowodowała zupełnie inne spojrzenie samorządu na problem funkcjonowania oświaty.
- Zostaliśmy poddani sporej krytyce. Między innymi pan profesor Klepacki, który był wtedy rektorem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., oceniał bardzo krytycznie funkcjonowanie, uwypuklając, że nie tylko są źle wyposażone, ale niezbyt dobrze prowadzona jest dydaktyka. Zarzucano, że poziom kształcenia jest mizerny, uczniowie osiągają słabe wyniki, nie mogą się przebić na renomowanej uczelni. Krytyka była wspierana przez ludzi związanych z oświatą, naukowcami- przypomina starosta Waldemar M. Paluch.
Dlatego też samorząd powiatowy dostrzegł potrzebę głębokich strukturalnych zmian w oświacie. Władze powiatu doszły do wniosku, że aby osiągać dobre wyniki, dać szanse młodzieży na to, by wychodziła ze szkół dobrze wykształcona, trzeba stworzyć odpowiednią bazę do nauki.
- Konieczne było dokonanie selektywnego doboru. Zachęcić uczniów, by większy wysiłek wkładali w naukę. Prekursorem pierwszych pomysłów byłem ja. Jako starosta próbowałem zaszczepić w radzie, w szkołach ten kierunek działań, który doprowadzi do zmian- mówi Waldemar M. Paluch.
Zarząd, a potem rada szybko opracowały program rozwoju oświaty. Znalazło się w nim kilka założeń. Przede wszystkim poprawa bazy lokalowej, zwiększenie nakładów na oświatę, nie tylko z subwencji, ale i środków własnych. Stworzenie warunków do samokształcenia się nauczycieli, a także zachęt do nauki dla uczniów.
Został przyjęty program inwestycyjny, który obejmuje modernizację szkół. Realizowany jest w ramach termomodernizacji, przy pomocy środków zewnętrznych. Program objął wszystkie placówki szkolne. Od 2005 roku trwa, zakończy się w 2011.
- Z naszych 14 placówek aż 12 zostało już zmodernizowanych, pozostają- Szkoła Specjalna przy Gulińskiego i internat przy IV LO, gdzie mieści się Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna- stwierdza starosta.
Rozwój oświaty to również inwestycje w bazę sportową. W ostatnich latach wybudowano trzy hale sportowe, w roku bieżącym obiekt przy „Broniewskim” przeszedł kompleksową modernizację, w kosztach równoważną nowej inwestycji. Zarząd powiatu podjął też decyzję o rozpoczęciu budowy boisk wielofunkcyjnych, tak zwanych mini orlików, które są już przy „Chreptowiczu”, „Staszicu” i aktualnie powstaje przy „Budowlance”. W roku następnym boiska będą budowane przy „Ekonomiku” i Zespole Szkół nr 3.
- Jednym z problemów oświaty ponadgimnazjalnej był brak możliwości wyboru zawodu przez uczniów, którzy ukończyli szkoły gimnazjalne. Muszę przyznać, że ta reforma, która została przeprowadzona w latach 90. ubiegłego wieku, a zakładała, że wszyscy będą kończyć licea, potem podejmować decyzje, czy iść na studnia, czy kształcić się w policealnych szkołach, nie sprawdziła się. Spowodowało to, że szkoły zawodowe zaczęły się wyludniać- nie ukrywa starosta ostrowiecki.- Do ogólnokształcących szło około 70 procent kończących naukę. Rynek pracy nie mógł być spójny z kierunkami kształcenia. Zaczęło brakować fachowców w tych specjalizacjach, które były kształcone w szkołach zawodowych. Przystąpiliśmy do odwrócenia trendu. Zaczęliśmy zachęcać do powrotu do szkół zawodowych. Już w ubiegłym roku po raz drugi liczba uczniów w szkołach technicznych była większa niż w liceach. Kończąc technikum czy szkołę zawodową, młodzi zyskują konkretny zawód. By ułatwiać proces zmiany kierunku, konieczne było stworzenie odpowiedniej bazy. Starosta i rada powiatu postarali się o duże środki finansowe, połowę dołożono z własnego budżetu. Zmodernizowane zostały warsztaty szkolne przy Zespole Szkół nr 4. Nie tylko warsztaty te są przebudowane w sensie budowlanym, zakupiliśmy nowoczesny sprzęt i aparaturę do praktycznej nauki zawodu. Warto podkreślić, że niektóre warsztaty samochodowe nie mają tego typu urządzeń.
Kolejnym wyzwaniem samorządu było zachęcenie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, bowiem uznano, iż w szkołach średnich mogą uczyć tylko i wyłącznie ci, którzy wiedzą i umiejętnościami będą gwarantowali wysoki poziom kształcenia. Taka selekcja obywała się przez kilka lat, aż wreszcie zaowocowała wynikami. Na ten moment 90 procent nauczycieli ma status dyplomowanego i mianowanego. Nauczyciele także włączają się bardzo aktywnie w rozwój szkół, uczestnicząc w różnorakiego typu programach unijnych, jakie są realizowane.
- Powiem, że nasi nauczyciele są najbardziej aktywni w województwie świętokrzyskim. Na przestrzeni ostatnich 2-3 lat pozyskali ponad 5 mln złotych, za które nasza młodzież zdobywa umiejętności poza granicami kraju, wyjeżdża na staże i praktyki do Hiszpanii, Szwajcarii, Irlandii, Fracji, Turcji, Włoch, Niemiec. Doszliśmy do wniosku, że należy również pomóc uczniom. Zaczęliśmy nagradzać najlepszych . Co roku przyznawane są stypendia najbardziej uzdolnionej młodzieży- mówi starosta.
Starosta daje dodatkowe godziny dla klas maturalnych. Uczniowie uczestniczą w kilku dodatkowych zajęciach, z tych przedmiotów, które będą na maturze, niekoniecznie korzystając z płatnych korepetycji. W tym roku wygospodarowano pieniądze na dodatkowe godziny dla uczniów szkół zawodowych, którzy będą zdawali egzaminy zewnętrzne z praktycznej nauki zawodu.
- Inne samorządy mają duże kłopoty z uzyskaniem tak zwanych średnich i często na koniec roku muszą wypłacać kilka milinów złotych. Nauczyciele w naszych szkołach już od dawna osiągają wymagany poziom wynagrodzeń. Zaczęliśmy dbać o administrację. Kompendium tych działań zaowocowało tym, że młodzież uzyskuje bardzo dobre wyniki. Od czterech lat mamy najlepiej przygotowaną młodzież do matury. Wskaźniki zdawalności są najwyższe w województwie świętokrzyskim. Są to olbrzymie osiągnięcia naszej oświaty- przyznaje starosta.
W planach na kolejne lata jest dalsza modernizacja obiektów. Starosta zaznacza, że będą budowane boiska, poprawiana baza sportowa. Dużym wyzwaniem będzie stadion międzyszkolny z trybunami, zapleczem, szatniami, który usytuowany będzie między „Broniewskim” a „Norwidem”. Na to zadanie powiat ubiega się o środki zewnętrzne.
Dodane: 2010-11-02, 15:42:51. Autor: G. Misiewicz .

Waszym zdaniem:

Skomentuj

Skomentuj

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Wiadomości Świętokrzyskie
© Wiadomości Świętokrzyskie 2005
"Informacja i Wiedza" sp. z.o.o.
27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14
tel/fax: (0-41) 263 10 01
e-mail: wiadomoscisw@wiadomoscisw.pl