Wiadomo¶ci ¦więtokrzyskie
Kategoria: Wszystkie | Temat tygodnia | Aktualności | Ostrowiec | Powiat ostrowiecki | Powiat opatowski | Wywiad | Oświata i kultura | Relacje i reportaże | Sport | Felieton
Edukacja okiem wiceprezydenta
To był dobry rok
O ostrowieckiej oświacie i zmianach, jakie czekają na uczniów w nowym roku szkolnym, rozmawialiśmy z wiceprezydentem Ostrowca Jarosławem Piotrem Kopańskim.

Panie prezydencie, jak ocenia pan ostrowiecką oświatę za miniony rok szkolny?
- W roku szkolnym 2009/10 w gminnych szkołach i przedszkolach działo się bardzo dużo. Można tu wskazać co najmniej kilka interesujących wydarzeń, o których warto pamiętać. Mówiąc krótko, sporo udało się zrobić zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i edukacyjnej.
Co zmieniło się w ostrowieckich placówkach oświatowych przez ten rok?
- Trudno w kilku słowach podsumować wszystko, co się działo w trakcie minionych 10 miesięcy, więc siłą rzeczy ograniczę się do przypomnienia hasłowo kwestii najistotniejszych. Przede wszystkim należy zauważyć, że sieć gminnych szkół i placówek oświatowych pozostała taka, jak w przeszłości - ze zmianą w postaci utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w PSP nr 9, co wychodziło naprzeciw postulatom społeczności Denkowa. Pojawiła się również kolejna placówka, dla której gmina nie jest organem prowadzącym, w postaci Przedszkola Publicznego nr 1, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, zwiększając ofertę przedszkolną na terenie miasta.
Z działań natury wychowawczej odnotujmy realizację programów wychowania patriotycznego. Ich elementem stała się m.in. akcja sadzenia Dębów Pamięci, poświęconych osobom związanym z Ostrowcem, które zginęły w Katyniu, Twerze, Miednoje i w innych miejscach na terenie byłego Związku Sowieckiego. Za dużej rangi wydarzenie uznać należy nadanie imienia Orląt Lwowskich PSP 14 i PG 4.
Gołym okiem widać poprawę substancji materialnej naszych szkół i przedszkoli. By wspomnieć jedynie przedsięwzięcia największe, przypomnę, że oddaliśmy do użytku 5 boisk wielofunkcyjnych, dobiegł też końca proces termomodernizacji przedszkoli. Nadal trwały prace w obiekcie PG nr 3, w ramach realizowanego w cyklu dwuletnim projektu „Gimnazjum na miarę XXI wieku”.
Jakie programy edukacyjne realizowała Gmina Ostrowiec, aby podnieść poziom kształcenia uczniów?
- W tym roku w gminnych szkołach realizowano kilka projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Największymi z nich były: „Szkoła równych szans” oraz „Potrafisz”; o ile ten pierwszy był stricte projektem gminy, o tyle w drugim przypadku gmina pozostawała partnerem formalnym Agencji Rozwoju Lokalnego. Oba projekty adresowane były do gimnazjalistów. Ich podstawowa idea polegała na zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów w celu poszerzenia i utrwalenia wiedzy.
Z innych działań wykonywanych w oparciu o finansowanie zewnętrzne (Program Comenius) warto zwrócić uwagę na projekt o sympatycznej nazwie „Prawdziwa i fantastyczna podróż po ogrodach Europy”, realizowany przez PSP nr 5 we współpracy ze szkołami z kilku krajów UE .W jego ramach prowadzona jest wymiana naszej młodzieży z uczniami z Portugalii, Włoch i pozostałych beneficjentów projektu. Stosownie do harmonogramu uczniowie ze szkół „partnerskich” przyjadą do Ostrowca jesienią tego roku.
Jakich zmian należy spodziewać się w ciągu najbliższego roku szkolnego?
- Wspomnę o jednej, która zostanie sfinansowana niemal w całości ze środków zewnętrznych. Od grudnia 2010 r. ruszy kolejny projekt edukacyjny - „Moje przedszkole”. W jego ramach czas pracy w przedszkolach zostanie wydłużony do godziny 17, pojawią się dodatkowe zajęcia np. z rytmiki, j. angielskiego a dzieci będą mogły skorzystać indywidualnie lub grupowo z pomocy logopedy. Z kolei od września 2011 uruchomione będą trzy dodatkowe oddziały: w PP 11, PP 15 i PSP 10. Dzięki temu problem umieszczenia dziecka w ostrowieckich przedszkolach powinien praktyczne zniknąć, bo oznacza to 75 dodatkowych, nowych miejsc. Realizacja całego projektu potrwa do czerwca 2012 a bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie w sumie - jak planujemy - ponad 630 dzieci.
Dziękuję za rozmowę.
Dodane: 2010-07-19, 14:13:55. Autor: K. Tomala.

Waszym zdaniem:

Skomentuj

Skomentuj

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Wiadomości Świętokrzyskie
© Wiadomości Świętokrzyskie 2005
"Informacja i Wiedza" sp. z.o.o.
27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14
tel/fax: (0-41) 263 10 01
e-mail: wiadomoscisw@wiadomoscisw.pl