Wiadomo¶ci ¦więtokrzyskie
R E D A K C J A
Wiadomości Świętokrzyskie
wydawca: "Informacja i Wiedza" sp. z.o.o.
adres: 27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14
tel/fax: (0-41) 263 10 01
e-mail: wiadomoscisw@ostrowiec-sw.pl


S K Ł A D
Jerzy Strzyż
Gabriela Misiewicz
Jarosław Słodkiewicz
Klaudia Fałdrowicz
Katarzyna Tomala
Wiadomości Świętokrzyskie
© Wiadomości Świętokrzyskie 2005
"Informacja i Wiedza" sp. z.o.o.
27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14
tel/fax: (0-41) 263 10 01
e-mail: wiadomoscisw@wiadomoscisw.pl