» Strona Powiatu Ostrowieckiego «

Powrót

Projekt „Norwida” okazał się „Dobrą Praktyką”
Anna Trojanowska przy prezentacji projektu „Norwida”.
Aż dwa projekty z Ostrowca, w tym realizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr IV im. C. K. Norwida, zostały wyróżnione w prestiżowym konkursie „Dobre Praktyki EFS 2010” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i uzyskały tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka 2010”.
Wśród piętnastu nagrodzonych i wyróżnionych przedsięwzięć znalazły się projekty: „Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe”, realizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr IV im. C. K. Norwida oraz „Lepsze jutro - integracja poprzez aktywizację i edukację pozostających bez zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ostrowieckiego” realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego. Na konkurs nadesłano aż 360 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach Sektorowego Programu Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Kapitał Ludzki. Na warszawskiej konferencji wyróżnienie z rąk minister Elżbiety Bieńkowskiej oraz komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andora odebrały w imieniu LO nr IV im. C. K. Norwida koordynator ds. merytorycznych projektu Anna Trojanowska oraz w imieniu ARL - prezes zarządu Magdalena Salwerowicz.
Uroczystej gali towarzyszyła wystawa poświęcona wszystkim laureatom i ich projektom. Wystawa, której celem jest zainspirowanie innych do działania, będzie pokazywana również w innych miejscach i przy innych okazjach, by promować „Dobre praktyki”.
Głównym celem projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe” było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów LO nr IV im. C. K. Norwida z grup o utrudnionym dostępie do edukacji poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ITC, języków obcych i nauk matematyczno - przyrodniczych.
- Znaczna część naszych uczniów dojeżdża do szkoły lub mieszka w internacie, ma utrudniony dostęp do wiedzy, dlatego postanowiliśmy im pomóc i poszukać środków finansowych, które pozwoliłyby zorganizować dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury - wyjaśnia koordynator ds. merytorycznych projektu Anna Trojanowska.
W ramach projektu przeprowadzono 920 godzin zajęć z matematyki, biologii, języka angielskiego i niemieckiego, przeszkolono 230 uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatne pakiety edukacyjne. Z pieniędzy EFS sfinansowano modernizację pracowni języka angielskiego i zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
- Uważam, że te zajęcia były bardzo potrzebne, szkoda, że było ich tak mało. W planie lekcji mamy zbyt mało godzin matematyki, dlatego każde dodatkowe zajęcia były zbawieniem dla większości z nas. Nie każdego przecież stać na płatne korepetycje - mówi Agnieszka Gębura, a jej koleżanka, Angelika Kupiec, dodaje - Cieszę się, że udało mi się zakwalifikować do projektu. Poznałam zupełnie „inną twarz” matematyki i chyba ją polubiłam.
Zajęcia odbywały się w małych, dziesięcioosobowych grupach, co gwarantowało indywidualną pracę, zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym. Nikt nie był anonimowy. Pozwoliło to na zweryfikowanie umiejętności każdego uczestnika.
- Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego trwale przyczyniły się do zmian jakościowych w funkcjonowaniu naszego liceum poprzez rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej - podkreśla dyrektor „Norwida” Zygmunt Kochański. - Nasza młodzież ma ogromny potencjał, ale ich zdolności często nie miały odpowiednich warunków, by mogły się rozwijać. Warto dodać, że uczniowie korzystający z zajęć w ramach projektu uzyskali znacznie lepsze wyniki na maturze niż ci, którzy takiej szansy nie mieli.
Projekt „Lepsze jutro - integracja poprzez aktywizację i edukację pozostających bez zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ostrowieckiego” realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego skierowany był do grupy 90 osób pozostających bez pracy, w tym młodzieży do 25 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz niepełnosprawnych z powiatu ostrowieckiego. Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych, między innymi z podstaw obsługi komputera i Internetu z językiem angielskim, arkusza kalkulacyjnego, profesjonalnego sprzedawcy z kasą fiskalną czy też kursie barmańskim. Jedną z nowatorskich form działania była świetlica między innymi z sekcjami gimnastyczną, muzyczną, czy plastyczną. Była ona miejscem integracji, spotkań, wymiany doświadczeń.
Projektodawcy realizujący projekty dofinansowywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od czterech lat mają szansę otrzymać tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS”. Głównym celem konkursu jest pokazanie, w jaki sposób unijne środki trafiają do konkretnych osób i zmieniają ich życie, a także promocja przykładów najlepszych praktyk, które warto naśladować i upowszechniać. Miejmy nadzieję, że w kolejnych edycjach Ostrowiec również zaznaczy swoją obecność.
Dodane: 2010-12-13, 15:55:25

Wiadomości Świętokrzyskie
© Wiadomości Świętokrzyskie 2005
"Informacja i Wiedza" sp. z.o.o.
27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14
tel/fax: (0-41) 263 10 01
e-mail: wiadomoscisw@wiadomoscisw.pl